تفاوت ها


من می گم با کل موجودیت بچه دار شدن مخالفم، اون میگه من نمیدونم بچه م به دنیا بیاد و پسر باشه آیا ختنه ش بکنم یا نه، حالا به دلایل مذهبی، آدما یه سری شون از حیث پرداختن بیش از حد به جزئیات ازون ور بوم می یوفتن!و اینم به نظر من بیش از حد کسشعره.

مرگ


ای کاش زیاد عمر نکنم، چون دیگه نمی کشم، ناز و چس و فس روشنفکری نیست، زیر بار مشکلات دارم له می شم، نه آدم بودن کمکی می کنه و نه هیچ چی دیگه، فقط زودتر تموم شه.